Share
Gå ikke glip af denne uges mange grønne nyheder
Molios nyhedsbrev - udsendt 22/04/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
Denne uge står i bæredygtighedens tegn. Ugen byder således både på en introduktion til emnet bæredygtighed og den frivillige bæredygtighedsklasse, en grøn data case-samling med grønne ideer og løsninger udviklet ved hjælp af data, regeringens nationale strategi for bæredygtigt byggeri, samt en helt frisk version af Cradle to Cradle Certified ® Product Standard - Version 4.0.

Derudover kan du også besøge på en ny samlet portal for danske vandløbsdata, læse seneste rapport fra BUILD om renovering af almene boligområder, en vejledning om offentlig udbud ved salg af kommuner og regioners faste ejendomme, samt se seneste aktuelle høringer.
Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger

Grundbog i Bæredygtighed - Forstå de ni krav i den frivillige bæredygtighedsklasse

Få en introduktion til emnet bæredygtigt byggeri, med eksempler på hvor langt udviklingen er kommet de seneste årtier og i hvilken retning Danmark bevæger sig mod de overordnede mål.

De ni krav i den frivillige bæredygtighedsklasse introduceres og gennemgås enkeltvis, og der fokuserer desuden på at forklare tekniske begreber og metoder samt redegøre for, hvordan en håndværker kan bidrage til at overholde kravene.
 
Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK

Grøn Data Case-samling
Åbne energidata baner vejen for nye grønne forretningsmodeller


Kommunernes grønne omstilling afhænger i høj grad af, om det er muligt at udvikle og skalere effektive databaserede løsninger.

En forudsætning for dette er, at værdifulde datasæt identificeres og udstilles. I projektet Grøn Data har kommuner og virksomheder sammen fundet konkrete dataemner, der med fordel kan udstilles, og som en del af projektet er der udarbejdet en casesamling med de ideer og løsninger, som virksomhederne udviklede ved hjælp af kommunernes data.
National strategi for bæredygtigt byggeri

Regeringen har fredag den 5. marts 2021 indgået aftale om en ny national strategi for bæredygtigt byggeri sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet.

Parterne bag aftalen er enige om, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter, og at der fra 2025 skal stilles CO2-krav til nybyggeri generelt. Det er desuden aftalt, at parterne løbende skal overvåge udviklingen i takt med, at byggeriet får flere og flere erfaringer med at bygge bæredygtigt. Se hele aftalen herunder.
Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Ny udgave af Cradle to Cradle Certified ® Product Standard Version 4.0

The Cradle to Cradle Certified ® Product Standard Version 4.0 er den pt. mest ambitiøse og handlingsorienterede standard, til design og fremstilling af produkter, der muliggør en sundere og bæredygtigere fremtid.

Vær opmærksom på at version 4.0 træder først i kraft 1. juli 2021.
Miljøstyrelsens site

Arealdata - Danmarks Miljøportal

Danske vandløbsdata, der tidligere lå adskilt hos forskellige dataejere, er nu samlet ét sted. Det betyder blandt andet, at DMI kan varsle beredskabet i Danmark endnu tidligere ved oversvømmelser. Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem kommuner, regioner og Miljø- og Fødevareministeriet. Samarbejdets formål er at samle miljødata ét sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og formidle miljødata til myndigheder og offentlighed.
BUILD Rapport 2021:02

Renovering af almene boligområder 2017-2019

Hvordan går det, når man laver gennemgribende renovering af almene boligområder? Hvilke indsatser virker bedst, hvad skal man særligt passe på, og hvordan oplever beboerne de fysiske forandringer?

Med støtte fra Landsbyggefonden har forskere ved BUILD, Aalborg Universitet evalueret 10 renoveringsprojekter fra perioden 2017-2019.

Formålet med rapporten er at inspirere og bidrage til beslutningsgrundlaget for kommende renoveringer. Rapporten henvender sig dermed både til boligafdelinger og til deres rådgivere.
Vejledning

Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme

Denne vejledning handler om reglerne om salg af kommunens og regionens faste ejendomme, der som udgangspunkt ikke må ske uden forudgående offentligt udbud, jf. § 68 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) og bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
Høring

Udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer

Vejledningen har til formål at give et overblik over bestemmelserne om strategisk planlægning for landsbyer og inspirere til, hvordan arbejdet med strategisk landsbyplanlægning kan tilrettelægges og gennemføres i kommunerne.

Vejledningen refererer bl.a. kommunale eksempler på strategisk planlægning og en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer, der er udarbejdet af Realdania i samarbejde med tre kommuner.
Høring

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn for store virksomheder


Udkast til ny bekendtgørelse om obligatorisk energisyn for store virksomheder sendes hermed i høring.

Hovedgrunden til at der skal udstedes en ny bekendtgørelse er, at der fremover ved indrapportering af energisyn også skal indleveres et indberetningsskema med et resume af nøgletallene. Denne udvidelse tilføjes for at leve op til kommende krav fra Eurostat samt for at kunne databehandle nøgletallene i de indkomne energisyn.
Dansk Standard

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-722: Krav til særlige installationer eller områder – Forsyning af elektriske køretøjer – RETTELSER 1


DS/HD 60364-7-722:2018/Ret.1:2021 (SIK)
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved

Ansvarshavende redaktør: Per Holtveg
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign