Share
Lov om Klima, Miljøbeskyttelsesloven, Lov om almene boliger og Arbejdsmiljøloven
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Molios nyhedsbrev - udsendt 16/09/2021
 
 
 
Kort om denne uges mail
Sommeren har budt på 5 nye love i Byggedata regi, samt en stribe ændringelove. Derfor modtager du i denne uge en ekstra mail, der udelukkende oplister de nye love og ændringslove.
 
Nye love i Byggedata

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. (Kystbeskyttelsesloven)

Lovbekendtgørelse nr. 705 af 29/05/2020
Bekendtgørelse af lov om kemikalier

Lovbekendtgørelse nr. 115 af 26/01/2017
Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven)

Lovbekendtgørelse nr. nr 1597 af 08/07/2021
Bekendtgørelse af lov om hold af dyr

Lovbekendtgørelse nr. 330 af 02/03/2021
Der er foretaget ændringer i en række love som vist nedenfor:

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje

Lov nr. 1167 af 08/06/2021

Ændringsloven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 1203/2020

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

Lovbekendtgørelse nr. 928/2019

Bekendtgørelse af lov om leje

Lovbekendtgørelse nr. 927/2019

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Lov nr. 882 af 12/05/2021

Ændringsloven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lovbekendtgørelse nr. 1300/2020

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Lovbekendtgørelse nr. 1234/2020

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love

Lov nr. 883 af 12/05/2021

Ændringsloven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om gasforsyning

Lovbekendtgørelse nr. 126/2020

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning

Lovbekendtgørelse nr. 1215/2020

Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lovbekendtgørelse nr. 1300/2020

Lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love

Lov nr. 923 af 18/05/2021

Ændringsloven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi

Lovbekendtgørelse nr. 125/2020

Bekendtgørelse af lov om gasforsyning

Lovbekendtgørelse nr. 126/2020

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning

Lovbekendtgørelse nr. 1215/2020

Bekendtgørelse af lov om elforsyning

Lovbekendtgørelse nr. 984/2021

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love

Lov nr. 1163 af 08/06/2021

Ændringsloven foretager ændringer i flere forskellige love. Herimellem ændrer den følgende, som den også er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

Lovbekendtgørelse nr. 674/2020

Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven, lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lov nr. 1176 af 08/06/2021

Ændringsloven foretager ændringer i flere forskellige love. Herimellem ændrer den følgende, som den også er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Lovbekendtgørelse nr. 128/2014


Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter
Lovbekendtgørelse nr. 1093/2019

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven

Lov nr. 1177 af 08/06/2021

Ændringsloven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Lovbekendtgørelse nr. 240/2019

Bekendtgørelse af lov om skove

Lovbekendtgørelse nr. 315/2019

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelseÆndringsloven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

 
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Lov nr. 787 af 04/05/2021

Ændringsloven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Lovbekendtgørelse nr. 1218/2019
Lov om ændring af lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Lov nr. 1165 af 08/06/2021


Ændringsloven er indarbejdet i:

Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Lovbekendtgørelse nr. 1285/2014
Lov om ændring af købeloven og lov om markedsføring

Lov nr. 1173 af 08/06/2021


Ændringsloven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om køb
Lovbekendtgørelse nr. 140/2014
 
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign