Share
Molios nyhedsbrev - udsendt 18/10/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge er flere love blevet opdateret i Byggedata. Det drejer sig bla. om "Almenboligloven", "Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget" og "Bekendtgørelse af lov om køb".

Derudover er der flere små ændringer i "Oversigt over Bygningsreglementets vejledninger om brand", samt en ny udgave af Rigsadvokatmeddelelsens afsnit om arbejdsmiljø.

Byggedata samarbejder med IT Universitetet i København, hvor Byggedata bliver brugt som case. I den forbindelse har vi brug for din hjælp!
Byggedata samarbejder med IT Universitetet i København

Igennem efteråret er Byggedata fremstillet som case på kurset "konceptudvikling med virksomheder" på IT Universitetet i København. De studerende vil, med nye friske øjne, analysere potentielle udviklingsinitiativer og komme med udviklingsforslag til Byggedata.

For at de studerende kan udvikle så kvalificerede løsninger som muligt, har de brug for din hjælp.

Abonnerer du på Byggedata, vil de rigtig gerne vide hvordan du bruger det, og hvad du syntes om produktet. Du kan hjælpe ved at besvare spørgeskemaundersøgelsen herunder, det tager max 1. minut.
Lovbekendtgørelse nr. 1877

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.


En almen boligorganisation er en boligorganisation godkendt af kommunalbestyrelsen til at udøve almen boligvirksomhed, for eksempel til at udøve almennyttig boligvirksomhed, at udøve almennyttig boligvirksomhed gennem datterselskaber, ungdomsboliginstitutioner, ældreboliginstitution og lignende.
Vejledning til BR18 - Kapitel 5 Brand

Oversigt over Bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 – Brand


Indeholder en oversigt over vejledninger til kapitel 5. I oversigten er udgivelsesdatoer opdateret.
NEXUS - Ugens dom

Entreprenør havde krav på godtgørelse, men ikke erstatning for bygherreforsinkelse


Ugens kendelse vedrører en totalrådgiver, som hæftede for underrådgivers ansvarspådragende projekteringsfejl, der ikke lå under en bagatelgrænse.
Rigsadvokaturens cirkulære nr. 9753

Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Arbejdsmiljø


I denne meddelelsen kan du læse om hvilke ting, der skal tages højde for ved vurdering af tiltalespørgsmålet i en sag om overtrædelse af arbejdsmiljøloven.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:
Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark
Kursus

Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset


Brug to effektive dage med Entrepriseret og bliv skarp på AB 18 og ABT 18.

Du får en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren.
Lov nr. 1897

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Loven skal fremme energibesparelser og energieffektivisering hos energiforbrugerne i overensstemmelse med klima- og miljømæssige hensyn og hensyn til forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi.
Lov nr. 1853

Bekendtgørelse af lov om køb


Denne lovs bestemmelser kommer kun til anvendelse, for så vidt ikke andet er udtrykkelig aftalt, eller må anses for indeholdt i aftalen eller følger af handelsbrug eller anden sædvane.
Akustiske kvalitetskriterier for diverse musikøvelokaler

DS/ISO 23591:2021
Plast – Genbrug i kontrolleret kredsløb af PVC-U-vinduer og -døre, post-forbruger (eller post-brug)

DS/EN 17410:2021
 
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign