Share
Gå ikke glip af ugens nyheder
Molios nyhedsbrev - udsendt 23/06/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge kan du få svar på hvordan byggepladsveje skal indrettes, så både gående og kørende trafik kan foregå sikkert. Du kan også læse rapporten "Status for energimærkningsordning for bygninger" der bl.a. viser, at der vil kunne spares mange ton CO2, hvis de rentable energispareforslag i energimærkningsrapporterne gennemføres.

I "Håndbog om varmforzinkning" kan du finde information om bl.a. stålvalg, konstruktionsudformning, og miljøaspekter ved varmforzinkning af stål.

Derudover byder ugen også på et par bekendtgørelser, høringer og et lovforslag om lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje, samt en hel stribe nye standarder hvor bl.a. "Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse" er blevet erstattet.
 
Faktaark fra BFA

Nye faktaark om køre- og adgangsveje


Byggepladsens adgangsveje skal være indrettet så al gående og kørende trafik kan foregå sikkert. Derfor er der en række krav til adgangsveje som skal opfyldes. Der gælder både når nye bygge- og anlægsveje planlægges, og når de skal anvendes.

Se de seneste faktaark fra BFA om indretning af byggepladsveje her:

Byggepladsveje – køreveje
Byggepladsveje – gangveje
Byggepladsveje – opbygning og underlag
Status for energimærkningsordning for bygninger

Energimærkningsordningen er et af de vigtigste værktøjer til at sikre mere energieffektive bygninger. I 2019 og 2020 blev der uddelt mere end 120.000 energimærker til danske bygninger fra Energistyrelsens energimærkningsordning.

Ny rapport viser, at der vil kunne spares mange ton CO2, hvis de rentable energispareforslag i energimærkningsrapporterne gennemføres. Rapporten fortæller samtidig, at automatisk digital kontrol forhindrer en række af de fejl, der tidligere har været.

Håndbog om varmforzinkning

Varmforzinkning giver stål en langvarig vedligeholdelsesfri korrosionsbeskyttelse i de fleste miljøer.

I denne håndbog findes information om stålvalg, konstruktionsudformning, miljøaspekter og andet nyttigt for den, som vil korrosionsbeskytte sit produkt.

Bekendtgørelse om midlertidig forlængelse af fristen for aflevering af forbrugsregnskaber for beboelseslejemål og for afholdelse af beboermøde.

Formålet med bekendtgørelsen er at hindre risiko for yderligere smitte med covid-19. Bekendtgørelsen forlænger fristen for fremsendelse af forbrugsregnskab til lejerne og fristen for afholdelse af beboermøde.
 
Bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet

Konkurrenceankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i det omfang det er fastsat i konkurrenceloven.
Lovforslag L 194

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje


Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe hjemmel til, at de almene boligorganisationer, kommunerne og Landsbyggefonden kan anvende visse særlige regler i lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje gældende for et boligområde omfattet af en fælles udviklingsplan eller en kommunal udviklingsplan, selvom det pågældende boligområde ikke længere opfylder betingelserne for at være på listerne over udsatte boligområder m.v., som offentliggøres hvert år den 1. december.
Høring

Høring vedr. langsigtet renoveringsstrategi for støtte til renovering af den nationale masse af såvel offentlige som private beboelsesejendomme og erhvervsbygninger

Strategien skal medvirke til at opfylde EU's langsigtede mål for 2050 om at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 pct. i forhold til 1990. Målet er at opnå en yderst energieffektiv og dekarboniseret bygningsmasse senest i 2050 og lette den omkostningseffektive omdannelse af eksisterende bygninger til næsten energineutrale bygninger.  

Høring

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg


Bekendtgørelsen har til formål at genintroducere to bestemmelser, der utilsigtet udgik ved den seneste revision af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).
 
Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse

DS/EN 206:2013+A2:2021
Prøvning af hærdnet beton – Del 18: Bestemmelse af chloridmigrationkoefficienten

DS/EN 12390-18:2021
Installation af køle-, aircondition- og varmepumpeudstyr indeholdende brændbare kølemidler, som komplement til eksisterende standarder

DS/CEN/TS 17606:2021
Drift, eftersyn, vedligehold, reparation og afvikling af køle-, aircondition- og varmepumpeudstyr indeholdende brændbare kølemidler, som komplement til eksisterende standarder

DS/CEN/TS 17607:2021
Plastrørssystemer til afløb (høj og lav temperatur) i bygninger – Polyethylen (PE) – Del 1: Krav til rør, formstykker og systemet

DS/EN 1519-1:2019/AC:2021
Mekanisk drevne svingdørsdrev med selvlukkende funktion – Krav og prøvningsmetoder

DS/EN 17372:2021
Elmålerudstyr – Generelle krav, prøvninger og prøvningsbetingelser – Del 11: Måleudstyr

DS/EN IEC 62052-11:2021
Elmålerudstyr – Særlige krav – Del 21: Statiske målere til måling af aktiv AC-energi (klasse 0,5, 1 og 2)

DS/EN IEC 62053-21:2021
Elmålerudstyr – Særlige krav – Del 22: Statiske målere til måling af aktiv AC-energi (klasse 0,1S, 0,2S og 0,5S)

DS/EN IEC 62053-22:2021
Elmålerudstyr – Særlige krav – Del 23: Statiske målere til reaktiv energi (klasse 2 og 3)

DS/EN IEC 62053-23:2021
Elmålerudstyr – Særlige krav – Del 24: Statiske målere til måling af grundkomponenters reaktive energi (klasse 0,5S, 1S, 1, 2 og 3)

DS/EN IEC 62053-24:2021
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-722: Krav til særlige installationer eller områder – Forsyning af elektriske køretøjer

DS/HD 60364-7-722:2018+Ret.1:2021 (SIK)
Bygningsbeslag – Beslag til vinduer og dørhøje vinduer – Krav og prøvningsmetoder – Del 7: Fingerlåse

DS/EN 13126-7:2021
Bitumen og bituminøse bindemidler – Bestemmelse af bitumenemulsioners klæbeevne ved vandlagring

DS/EN 13614:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved

Ansvarshavende redaktør: Per Holtveg
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign