Share
Følg med i ugens nyheder her
Molios nyhedsbrev - udsendt 28/07/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge kan du se den nye reviderede udgave af HB2021 "Håndbog for energikonsulenter". Håndbogen fastsætter bl.a. de nærmere regler og krav til udarbejdelsen af den fælles energimærkning af række-, kæde- og dobbelthuse.

Ugen byder også nye udgaver af retningslinje 001 og 002 om brandsikringsanlæg fra DBI, samt en ny udgave af TRÆ 60 om træplader fra Træinformation.

Hvornår må du bygge uden brug af en certificeret rådgiver? Bolig og planstyrelsen har udarbejdet en række lister over eksempler på byggeri, der kan opføres og ombygges uden brug af henholdsvis certificeret brandrådgiver eller statiker.

Derudover kan du se seneste bekendtgørelser, høringer, samt nyt fra Dansk Standard.
 
Håndbog for Energikonsulenter (HB2021)

Ny udgave af håndbog for energikonsulenter der understøtter den nye adfærdsoptimerede energimærkningsrapport.

Derudover en revidering, der fastsætter de nærmere regler og krav til udarbejdelsen af den fælles energimærkning af række-, kæde- og dobbelthuse. Endelig foretages en række andre ændringer og justeringer. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger træder i kraft 1. juli 2021.
DBI retningslinje nr. 001

Ny udgave af retningslinje 001 Brandsikringsanlæg

- Godkendelse af virksomheder til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg - Virksomheder

Denne faglige kravspecifikation tager udgangspunkt i "best practice" på området og har til formål at hjælpe erhvervslivet med en frivillig godkendelsesordning.
DBI retningslinje nr. 002

Ny udgave af retningslinje 002 Brandsikringsanlæg


- Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg - Personer

Kravspecifikationen skal danne grundlag for et ensartet sikkerhedsniveau for området og har til formål at hjælpe erhvervslivet med en frivillig godkendelsesordning.
TRÆ 60

Ny udgave af TRÆ 60 Træplader


TRÆ 60 Træplader har gennemgået en større opdatering i henhold til ændringer i en række gældende normer og standarder samt anden litteratur. Blandt andet er brandkrav opdateret i henhold til det seneste bygningsreglement, BR18, svarende til de præ-accepterede løsninger, som er gældende for brandklasse 1 og 2.

Du kan læse mere om bogen og bestille den her:
TRÆfakta 16

Trægulve i DGNB 2020


TRÆfakta 16 Trægulve er en anvisning på, hvordan trægulve indgår i DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed.

TRÆfakta 16 er baseret på DGNB-manual for nybyggeri og omfattende renovering. TRÆfakta 16 afløser TRÆfakta 15, som er baseret på DGNB-manual for kontorbygninger 2016 og DGNB-manualerne fra før 2020.
Opførsel af byggeri uden brug af certificeret rådgiver

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række lister over eksempler på byggeri, der kan opføres og ombygges uden brug af henholdsvis certificeret brandrådgiver eller statiker, på nuværende tidspunkt og med de forventede ændringer af bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger, der indføres d. 30. juni 2021.
Kursus

Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset


Få en øget forståelse af de juridiske regler i AB 18 komplekset. Hovedvægten lægges på forholdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Bekendtgørelse nr. 975 af 21/05/2021

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark
Bekendtgørelse om sammenkædning af offentlige finansielle foranstaltninger til energieffektive renoveringer i bygninger med planlagte eller gennemførte energibesparelser

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om sammenkædning af offentlige finansielle foranstaltninger til energieffektive renoveringer i bygninger med planlagte eller gennemførte energibesparelser.
BUILD Rapport 2021:19

Totalværdimetode - En manual til anvendelse hos boligorganisationer

Målet med manualen er at skaffe de nødvendige informationer og resultater for beslutninger, argumentationer og dialog i forbindelse med renoveringsprocesser.

Manualen går derfor hverken i dybden med de metoder, der anvendes til at udføre beregningerne, eller argumenterer for antagelser i de anvendte beregningskerner.

Renoveringsprocessen i denne manual omhandler renovering med støtte fra Landsbyggefonden, men metoden og værktøjerne kan uden begrænsning anvendes i alle større renoveringsprojekter.
CONCITO og Grøn omstilling

Fremsynsnotat om værdien af et godt indeklima


Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet fremsynsnotatet "Værdien af et godt indeklima". Fremsynsnotatet er en del af projektet "Bygninger og Grøn Omstilling" støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Det beskriver bl.a. hvad der kende tegner et godt indeklima, hvilke effekter det giver og værdien af et godt indeklima
 
Akustik – Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation – Del 1: Produktspecifikke prøvningsprocedurer

DS/EN ISO 10140-1:2021
Høring

Høring om udkast til vejledning til projektbekendtgørelsen

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at assistere kommunerne i deres arbejde som planlægnings- og godkendelsesmyndighed på varmeområdet. Vejledningen uddyber og kommenterer projektbekendtgørelsens tekst, og har til formål at understøtte kommunernes fortolkning og anvendelse af reglerne i projektbekendtgørelsen.
Høring

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger (Forsøg med undladelse af beløbsopkrævning ved indbringelse af sager for husleje-, anke- og beboerklagenævnene)

Høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger, som indebærer indførelse af bemyndigelsesbestemmelser til ministeren, således at der i en bekendtgørelse kan fastsættes forsøg med undladelse af beløbsopkrævning ved indbringelse af sager for husleje-, anke- og beboerklagenævnene.
 
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign