Share
Gå heller ikke glip af alle ugens øvrige nyheder
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Molios nyhedsbrev - udsendt 18/10/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
I denne uge er der kommet en opdateret vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 om brand. Vejledningen drejer sig om eftervisning og brandteknisk begrundet vurdering. Derudover er der også kommet en rettelse til DBI-retningslinje 002 om brandsikringsanlæg.

Ny rapport giver et overblik over de miljømæssige konsekvenser af kystsikring, branchevejledning sætter fokus på indeklimaet i skoler, og analyse om bygningskultur og klima kigger nærmere på forholdet mellem klimabelastning og bevaringsværdi for boliger fra 1930-74.

Ugen byder også på branchevejledninger og faktablade fra BFA, opdaterede vejledninger fra Glasindustrien, samt ugens dom fra NEXUS advokater, der handler om hvorvidt bygherren kan rejse krav mod entreprenøren efter den absolutte frist på 5 år. Sidst kan du se ugens nyheder og opdateringer fra dansk standard.
 
BR18 - Vejledning brand

Vejledning til kapitel 5 - Brand. Kapitel 8: Eftervisning


I kapitlet er brandteknisk begrundet vurdering tilføjet som metode til eftervisning, og der gives eksempler på eftervisning ved brug af metoden. Der er desuden tilføjet et eksempel på komparativ analyse omhandlende træbyggeri i 9 etager.
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Rettelser pr. 21.09.2021: Brandsikringsanlæg, Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg.

Rettelsesblad til DBI Retningslinje 002 "Brandsikringsanlæg, Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg".
Syddansk Universitet

Kystsikring og tilpasning til stigende havvandstand

Denne rapport giver et overblik over de miljømæssige konsekvenser af kystsikring, når man integrerer innovative naturbaserede løsninger (NbS) i fremtidige kystsikringer og klimatilpasningsprojekter.
Teknologisk Institut

Branchevejledning for indeklima i skoler


Branchevejledning for indeklima i skoler er et konkret værktøj til et sundt indeklima i skolerne og kan bruges både til nybyggeri og renovering.

Formålet med branchevejledning er at udbrede viden om, hvad de gode indeklimaforhold i skoler er og derved give et vidensgrundlag til at stille de rigtige krav til indeklimaet i skolerne i forbindelse med såvel renovering og nybyggeri.
Realdania, Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus

Bygningskultur og Klima


En ny indsats skal finde ud af, hvordan lang levetid, genbrug og energioptimering af vores historiske bygninger kan bidrage til at reducere klimabelastningen - uden at vi går på kompromis med de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.
Kursus

ABT 18 i praksis


Gennemgang af de regelsæt totalentreprenøren anvender ved tilbudsafgivelse til bygherren (ABT 18) og tilbudsindhentning hos rådgivere (ABR 18), underentreprenører (AB 18) og leverandører (salgs- og leveringsbetingelser).
NEXUS - ugens dom

Reklamation skete efter den absolutte frist på 5 år


Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juni 2020, og vedrører en entreprenør og en rådgiver, som blev frifundet for krav i anledning af mangler, da der ikke var reklameret inden for den absolutte frist på 5 år.
BFA Branchevejledning

Opmuringsarbejde


Branchevejledningen om opmuringsarbejde er revideret og udgives nu i ny udgave.

I lighed med tidligere udgave beskriver vejledningen, hvordan man kan reducere det tunge arbejde og de belastende arbejdsstillinger samt mindske risikoen for ulykker.
BFA Branchevejledning

Branchevejledningen om arbejde i krybekældre

Den reviderede vejledning beskriver de særlige risici, der findes ved at arbejde i krybekældre, samt hvordan man effektivt kan imødegå disse.

Indholdsmæssigt er vejledningen generelt opjusteret i forhold til gældende regler samt suppleret med enkelte opmærksomhedspunkter i den medfølgende tjekliste.
BFA Faktaark om adgangsveje

Byggepladsveje – belysning


Alle adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal være belyst, så færdsel og transport kan ske forsvarligt. Sørg for, at der er nok orienteringslys (min. 25 lux) til, at alle kan færdes sikkert på byggepladsen - og afspær lokaler/områder, der ikke er belyst, og hvor der er risiko for fald eller anden særlig fare.
BFA Faktaark om adgangsveje

Byggepladsveje - Orden og ryddelighed


Rod på byggepladsen skaber større risiko for ulykker. Ofte skyldes snubleulykker manglende orden og ryddelighed på pladsen fx i form af ikke ophængte eller sikrede kabler eller materialer eller affald, der ligger og flyder.
Glasindustriens Vejledninger - Revision august 2021

Glasværn - Valg af glas til værn og rækværker


Vejledningen er gennemarbejdet, og glasdimensionerne er kontrolberegnet i alle de mest almindelige montagemetoder. Som noget nyt medtager Glasværn august 2021 en vejledning for montagemetoden, som baserer sig på indspænding med bolte på en side.
Glasindustriens Vejledninger - Revision august 2021

Glastag - Valg og montering af glas i tagkonstruktioner


Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag.

Formålet er at:
  • give vejledning, som er baseret på standarder, samt "bedst praksis".
  • beskrive de relevante områder der omtales i Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger.
 
Glasindustriens Vejledninger - Revision august 2021

Kort og godt om glas og termoruder


Denne vejledning giver en oversigt over termoruders mange egenskaber og funktioner.

Vejledningen besvarer også en række af de spørgsmål om glas og termoruder i klimaskærmen, der stilles i det daglige.
Glasindustriens Vejledninger - Revision september 2021

Mærkning af bygningsglas


Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende nødvendig. I en række tilfælde er en mærkning af glasset også et lovkrav; det gælder eksempelvis visse typer glas til sikkerhedsglas.

Med denne vejledning oplyses om, hvad teksten i glasmærkningen bør være, og hvor den skal anbringes. De kendte mærkninger er her samlet i en enkelt publikation, med henvisninger til hvor der kan søges yderligere viden. Denne vejledning omfatter ikke mærkning af glas til rullende materiel eller til marine formål.
Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark
Bek. nr. 1849 af 24/09/2021


Arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder omfattet af § 2, skal sørge for, at disse ansatte testes for covid-19 efter indrejse i Danmark.

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark
Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Rammer for vurdering af bygninger og anlægsarbejder

DS/EN 15643:2021

Prøvning af betonkonstruktioner – Del 2: Ikke-destruktiv prøvning – Bestemmelse af rekylværdi

DS/EN 12504-2:2021

Prøvning af beton i konstruktioner – Del 4: Bestemmelse af hastighed på ultralydsimpuls

DS/EN 12504-4:2021
Prøvning af hærdnet beton – Del 1: Form, dimensioner og andre krav til prøvelegemer og forme

DS/EN 12390-1:2021
Prøvning af hærdnet beton – Del 13: Bestemmelse af elasticitetsmodul (sekantmodul) under trykpåvirkning

DS/EN 12390-13:2021
Bygningskalk – Del 2: Prøvningsmetoder

DS/EN 459-2:2021
Akustik – Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger – Overslagsmetode

DS/EN ISO 10052:2021
Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods – Del 22: Personelevatorer og person-gods-elevatorer med skrånende bevægelsesbane

DS/EN 81-22:2021
Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer

DS/CEN/TR 17621:2021
Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Overensstemmelsesvurdering

DS/CEN/TR 17622:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign