Share
Se de seneste ændringer til BR18 nu
Molios nyhedsbrev - udsendt 28/07/2021
 
 
 
Kort om denne uges nyheder
Nu er "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)" kommet, ændringerne træder i kraft d. 30. juni i år og vil hurtigst muligt blive indarbejdet i Byggedatas online-udgave. Ugen byder også på tre opdaterede bilag til kapitel 5. Brand.

Hjælp hinanden og øg produktiviteten på byggepladsen. Ny publikation kommer med bud på hvordan samarbejde fagene imellem, kan konvertere vente- og spildtid på byggepladsen til produktiv arbejdstid.

Derudover byder ugen på opdaterede produktbestemmeler fra Dansk Murstenskontrol, 8 opdaterede huskelister fra Dansk Handicap Forbund, en ny rapport fra BUILD, en stribe bekendtgørelser og danske standarder.
 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Bolig- og Planstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret og præciseret i bekendtgørelsen som træder i kraft den 30. juni 2021.

I Byggedata arbejder vi på højtryk på at få ændringerne indarbejdet i bygningsreglementet og det indarbejdede reglement lagt i Byggedata, Branddata og Molio BR18 i løbet af næste uge.
Vejledning til BR18 - Kapitel 5 Brand. Bilag

Bilag 2 - Præ-accepterede løsninger - Etageboligbyggeri

Dette bilag til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 om brand, anvendes ved brandsikring af bygningsafsnit, som indrettes med etageboligbyggeri ved byggearbejder inden for opførelse af ny bebyggelse, til- og ombygning af bebyggelse og ændrede benyttelse af bebyggelse til etageboligbyggeri og tilsvarende, jf. BR18, kap. 1, § 2.
Vejledning til BR18 - Kapitel 5 Brand

Bilag 3 – Præ-accepterede løsninger for kontorer mv.


Dette bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 om brand anvendes ved brandsikring af bygningsafsnit, som indrettes med kontorer ved byggearbejder inden for opførelse af ny bebyggelse, til- og ombygning af bebyggelse og ændrede benyttelse af bebyggelse til kontor, jf. BR18, kap. 1, § 2.
Vejledning til BR18 - Kapitel 5 Brand

Bilag 4 - Præ-accepterede løsninger for forsamlingslokaler, butikker mv.


Dette bilag til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand anvendes ved brandsikring af bygningsafsnit, som indrettes med forsamlingslokaler, butikker mv. ved byggearbejder inden for opførelse af ny bebyggelse, til- og ombygning af bebyggelse og ændrede benyttelse af bebyggelse til forsamlingslokaler, butikker mv., jf. BR18, kap. 1, § 2.
Værdibyg, Enemærke & Petersen (E&P) og Grundejernes Investeringsfond

Den Hjælpende Hånd


"Den Hjælpende Hånd" er et bud på en tilgang, hvor der er fokus på at konvertere vente- og spildtid på byggepladsen til produktiv arbejdstid. Det handler om at hjælpe hinanden til bedre produktivitet – til alles fordel. Det sker ved, at håndværkerne hjælper hinanden med mindre, kompetence-lette arbejdsopgaver. Med øget produktivitet og effektivitet er det muligt at nedbringe den samlede byggetid.
Kontrolordning fra Dansk Murstenskontrol

Opdaterede produktbestemmelser fra Dansk Murstenskontrol.

Produktbestemmelser for mursten
BUILD Rapport 2021:10

Boligen i samfundet - Viden fra boligforskningen


Boligen i samfundet giver en relativ koncentreret fremstilling af vores viden om de mange emner som boligforskningen har beskæftiget sig med.

Det er bl.a. boligens betydning for os som levested og hjem, hvilke forhold ved boligen forskellige mennesker lægger vægt på, hvorfor og hvornår vi skifter bolig, samt boligens økonomiske betydning, boligmarkedet og boligpolitikken.
Dansk Handicap Forbund's Huskelister

Dansk Handicap Forbunds bygge- og trafikpolitisk udvalg har opdateret sine huskelister for, hvordan man sikrer tilgængeligheden til blandt andet toiletter, hoteller og hospitaler. Du kan se huskelisterne her:

Huskeliste for HOTELLER, kroer og lign. bygninger
Huskeliste for Niveaufri ADGANG
Huskeliste for ELEVATORER M.V
Huskeliste for HANDICAPTOILET MED BAD
Huskeliste for HANDICAPTOILET
Huskeliste for HOSPITALER
Huskeliste for SUNDHEDSKLINIKKER
Huskeliste for SHELTERE

Bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og forholdet mellem VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive elforsyningsvirksomheder

Bekendtgørelsen finder anvendelse på VE-fællesskabers, borgerenergifællesskabers, elhandelsvirksomheders og kollektive elforsyningsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med deling, forbrug eller produktion af elektricitet inden for et VE-fællesskab og et borgerenergifællesskab.
Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Ved nettoafregning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet.
Bekendtgørelse af lov om elforsyning

Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til elforsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.
Vejledning om erhvervssygdomme

Denne vejledning udstedes efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og beskriver betingelserne for afgørelser i sager om erhvervssygdomme. Vejledningen offentliggøres i retsinformation af Arbejdstilsynet.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse nr. 1236 af 10/06/2021

Bekendtgørelsen er indarbejdet i :

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Høring

Bekendtgørelse om vejafmærkning og bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelsesudkastene med ændringer har til formål at følge udviklingen på afmærkningsområdet inden for rammerne af bestemmelser om afmærkning, der anvendes til regulering og vejledning for færdslen. Ændringerne vil være i overensstemmelse med linjen for de internationale afmærkningsregler, når bestemmelserne vedrører konventionsbestemte regler.
Bygningskonstruktion – Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø

DS/ISO 21542:2021
Dansk standard

Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudssikring – Krav og klassifikation


DS/EN 1627:2021
Dansk Standard

Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudssikring – Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne ved statisk belastning

DS/EN 1628:2021
Dansk Standard

Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudsmodstand – Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne ved dynamisk belastning

DS/EN 1629:2021
Dansk Standard

Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudssikring – Prøvningsmetode til bestemmelse af modstandsevne mod manuelle indbrudsforsøg

DS/EN 1630:2021
 
 
 
 
Redaktion: Katja Raagaard og Vibeke Grønved
Molio leverer digitale værktøjer, kurser, uddannelser, standarder og fagbøger til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

buildingSMART Danmark, ConTech Lab og HUSET er også en del af Molio
Ønsker du at ændre hvilke e-mails du modtager?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dette nyhedsbrev.

Du kan læse vores persondata- og cookiepolitik her.

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev, Denmark
 
 
 

Email Marketing by ActiveCampaign